Flexprovider, arbeidsmarkt voor ouderen, werken na 65

FLEXPROVIDER

FlexProvider volgt trends (maatschappij) en ontwikkelingen (wet- en regelgeving) op de arbeidsmarkt en vertaalt dit middels sociale en technische innovatie naar marktproposities voor bedrijven.

Kernwaarde bij de activiteiten van Flexprovider is de grote betrokkenheid bij de arbeidsmarkt voor ouderen. Flexprovider hoopt bedrijven te inspireren om anders te durven denken over werk. Een belangrijke vraag is dan ook of bedrijven bereid zijn om mee te doen in de doorontwikkeling van arbeidsmobiliteit. Flexprovider zorgt met haar proposities dat bedrijven kunnen deelnemen aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt.

In de maatschappij is al jaren een trend zichtbaar dat oudere werknemers te vroeg uit het arbeidsproces verdwijnen terwijl er ook een trend is die laat zien dat gepensioneerden en werkgevers graag willen doorwerken. Met SeniorXpert en Doorwerkgever heeft Flexprovider invulling gegeven aan haar missie om vanuit sociaal maatschappelijke innovatie oplossingen te bedenken voor de gevolgen van de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Bijbehorende kenmerken zijn flexibel en zonder risico’s.

Ron van der Net, innovator, partner Flexprovider – finance

RON VAN DER NET

Innovator
partner Flexprovider - finance

'Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.'

jaak van Heukelum, innovator, partner Flexprovider – sales

SJAAK VAN HEUKELUM

Innovator
partner Flexprovider - sales

'Drie keer links is ook
rechts.'

FlexProvider vertaalt de arbeidsmarkt middels sociale en technische innovatie naar marktproposities voor bedrijven

FLEXPROVIDER

Groep van bedrijven:

SENIORXPERT

Een arbeidsbemiddelaar die door het aanbieden van arbeidspools in de cloud bedrijven de regie geeft op de inhuur van een externe flexibele schil. Door de volledig gedigitaliseerde processen kan SeniorXpert zich onderscheiden in transparantie, efficiëntie en lage kosten.

SeniorXpert, logo

CHAUFFEURXPERT

Online platform waar ervaren en gecertificeerde doorwerkchauffeurs én aanbieders van vervoersritten met elkaar in contact komen. Het platform is een snelle, inzichtelijke en bovenal gemakkelijke manier om tot samenwerking te komen rond “werk”, waarbij eigen regie op activiteiten en beschikbaarheid centraal staat.

ChauffeurXpert, logo

DOORWERKGEVER

De uitvoeringsorganisatie van de doorwerkCAO. Doorwerkgever biedt met de doorwerkCAO werkgevers een oplossing om flexibel en risicoloos door te werken met gepensioneerde werknemers ten behoeve van kennisoverdracht en flexibele inhuur.

Doorwerkgever, logo

WERKVOORWERK.NL

Online transferplatform waarbij aangesloten werkgevers onderling werkgelegenheid bieden middels werkervarings- plaatsen, proefplaatsingen, vacatures en tijdelijke opdrachten om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Dit is een samenwerking met Zorg van de Zaak Netwerk. (Pilot gestart 14-04-2014).

WerkvoorWerk.nl, logo
SeniorXpert, logo
ChauffeurXpert, logo
Doorwerkgever, logo
WerkvoorWerk.nl, logo